Gegevensbescherming

Continental Banden Groep B.V. verwerkt uw gegevens in het kader van uw gebruik van deze website in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften.

For USA California residents please click here.

1. Algemeen

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden door Continental Banden Groep B.V. voor het doel van het evenementgestuurde contact met jou.

Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, mogen de gegevens worden doorgegeven aan de met Continental Banden Groep B.V. overeenkomstig artikel 15 e.v. van de Duitse wetgeving inzake naamloze vennootschappen (Aktiengesetz) verbonden ondernemingen, zoals vermeld in de Bindende Bedrijfsvoorschriften (Bindende Bedrijfsvoorschriften | PDF) van Continental.

Indien toegestaan en/of voorgeschreven bij wet, kunnen deze gegevens voor rapportagedoeleinden verwerkt worden (bijv. statistieken). Uw gegevens worden uitsluitend in overeenstemming met alle geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming (bijv. uw toestemming) verzameld, verwerkt en gebruikt.

Om onze diensten/processen/tools (bijv. technische ondersteuning) te kunnen aanbieden, versturen wij gegevens naar onze dienstverlener,

  • com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany

com&on GmbH verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens namens ons, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Al uw gegevens worden conform wettelijke voorschriften als strikt vertrouwelijk behandeld.

2. Verzameling en verwerking van gegevens

Continental Banden Groep B.V. slaat uitsluitend persoonsgegevens op die betrekking hebben op de gebruikers van diens websites/tools/diensten indien hiervoor toestemming is verleend. Er worden uitsluitend gegevens opgeslagen die verband houden met de datum en het tijdstip van het bezoek, de bezochte pagina's, het gebruik van de cursor op de website, de gebruikte functies op de website en de website, waarvandaan de gebruiker naar de websites van Continental is doorverwezen.

Het IP-adres wordt anoniem verzonden en wordt uitsluitend gebruikt voor het toewijzen van een geografische locatie op stadsniveau. Continental Banden Groep B.V. gebruikt deze informatie om de activiteit op de websites te meten, statistische gegevens te produceren en de via de websites verstrekte diensten en informatie te verbeteren.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van verzoeken die verband houden met de verleende toestemming of in overeenstemming met alle geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Conform wettelijke voorschriften heeft Continental wereldwijde, uniforme en interne Regels betreffende gegevensbescherming (Bindende Bedrijfsvoorschriften | PDF) ingevoerd, op basis waarvan de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gereguleerd.

Continental Banden Groep B.V. slaat gegevens op, die zijn ingevoerd in het kader van websites/tools/diensten en/of gegevens die voor het proces zijn verstrekt, zoals naam, bedrijf, e-mail, adres en telefoonnummer, uitsluitend ten behoeve van de persoonlijke communicatie met u. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en/of gebruikt met het oog op de verwerking van uw verzoek/probleem/deelname aan een wedstrijd. Na voltooiing van de verwerking van uw verzoek/probleem worden uw gegevens gewist, mits dit niet in strijd is met wettelijke plichten op het gebied van het bewaren van gegevens.

3. De rechten van de betrokkene

Wij wijzen u erop dat u als betrokkene op grond van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU GDPR) de volgende rechten hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Rechten inzake informatie op grond van artikel 13 en 14, EU GDPR
  • Recht op inzage op grond van artikel 15, EU GDPR
  • Recht op rectificatie op grond van artikel 16, EU GDPR
  • Recht op gegevenswissing op grond van artikel 17, EU GDPR
  • Recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18, EU GDPR
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20, EU GDPR

Voor vragen hierover kunt u per mail contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming: dataprotection@conti.de

Overeenkomstig artikel 21, EU GDPR, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen, verwerken/opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken.

U dient uw toestemming schriftelijk in te trekken, hetzij per brief aan Continental Banden Groep B.V., Nijverheidsweg 50, 3771 ME Barneveld, Nederland, hetzij via e-mail aan dataprotection@conti.de.

You can always contact our data protection officers in writing (including by e-mail) with questions or complaints. E-mail: dataprotection@conti.de. You can also contact the appropriate data protection authorities, if available.

4. Bescherming van opgeslagen gegevens

Ons bedrijf en com&on GmbH hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegde personen. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast op basis van de meest recente technologie.

Onversleuteld verstuurde gegevens kunnen mogelijk door derden worden bekeken. Om deze reden willen wij u erop wijzen dat er geen veilige verzending van gegevens over het internet (bijv. per e-mail) kan worden gegarandeerd. Gevoelige gegevens dienen derhalve helemaal niet of uitsluitend via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden te worden. Indien u pagina's en bestanden opent en vervolgens verzocht wordt om persoonsgegevens in te voeren, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van deze gegevens via het internet onveilig kan zijn en dat er een risico bestaat dat onbevoegde personen deze gegevens bekijken en manipuleren.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt/gebruikmaakt van onze tools/diensten, kan er informatie op uw computer worden geplaatst in de vorm van cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de werking van de websites te garanderen. Andere cookies (bijv. in verband met het gebruik van de website) worden uitsluitend aangemaakt indien u hiervoor toestemming geeft (zie Cookiebeleid). U kunt er ook voor kiezen om geen cookies te accepteren. Dit kunt u aangeven in de instellingen van uw browser. U dient zich echter wel te realiseren dat u bepaalde functies van deze website/tools/diensten mogelijk niet meer volledig kunt gebruiken als u hiervoor kiest.

Webanalysetool Piwik PRO

Onze website maakt gebruik van Piwik PRO, een open-source webanalysetool. Piwik PRO maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om uw gebruik van deze website te analyseren. Daartoe wordt de door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website zoals tijd, plaats en frequentie van uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar de server van Piwik PRO en daar opgeslagen. Voorafgaand aan de opslag ervan wordt uw IP-adres geanonimiseerd.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website zal niet aan derden worden overgedragen.

Cookies op onze website worden uitsluitend geplaatst indien u hiervoor toestemming hebt verleend. Bovendien kunt u permanent voorkomen dat er cookies op uw computer worden geplaatst door de passende instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat u bepaalde functies van deze website niet meer volledig kunt gebruiken als u hiervoor kiest.